www.nowawies.pl

:: „Otwórz oczy” - realizacja Programu Wychowawczego w Gimnazjum – klasa IB w części dotyczącej zachowań prospoł
Wiadomość dodana przez: Arek (2012-03-26 21:45:20)

Jednym z celów programu wychowawczego w klasie IB Gimnazjum jest uwrażliwienie młodzieży na problemy drugiego człowieka, pokazanie drogi pomocy innym, możliwość spełnienia się w pracy wolontaryjnej.
Pierwsze działanie uczniów klasy IB to zaproszenie na warsztaty pana Marka Sołtysa czyli Szalonego Wózkowicza z Fundacji TPSW i pomoc w obsłudzie technicznej przy przeprowadzeniu zajęć dla naszych gimnazjalistów „Kaleka czy Cool-awy?” w dniu 25 października 2011 roku.

TPSW czyli Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza to organizacja Non - profit (Rada i Zarząd nie pobierają żadnego wynagrodzenia), nie prowadząca działalności gospodarczej, działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością (ze szczególnym nastawieniem na ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Po spotkaniu z Szalonym Wózkowiczem, po dyskusji i ćwiczeniach, uczniowie przekonali się, że niepełnosprawność to: „nie bariera, tylko utrudnienie”, zaczęli postrzegać osoby z niepełnosprawnością jako osoby pełne życia, aktywne, twórcze i radosne. Barierami w ich kreatywnym życiu są: komunikacja, projekty architektoniczne budynków i przestrzeni miejskiej,  przepisy prawne, mentalność ludzi (szczególnie urzędników i decydentów). Gimnazjaliści przekonali się, jak ważny jest udział osób niepełnosprawnych w życiu społeczno – zawodowym, jak istotna jest ich aktywność i integracja w społecznościach lokalnych.
Bardzo dziękujemy panu Markowi Sołtysowi za poprowadzenie zajęć i zapoznanie nas, z wydawałoby się, całkiem oczywistymi sprawami.
Pod tym linkiem możemy poczytać o TPSW: http://www.tpsw.pl/fundacja-tpsw/  a pod tym obejrzeć zdjęcia z warsztatów w naszym gimnazjum: http://www.tpsw.pl/programy/kaleka-czy-cool-awy/warsztaty-edukacyjne/zdjecia-z-warsztatow/  (warsztaty 29 – 31)

Drugim zadaniem pierwszoklasistów było przygotowanie się do wywiadu i spotkania w dniu 8 listopada 2011 roku z nestorami, mieszkańcami Nowej Wsi Warszawskiej, uczestnikami Powstania Warszawskiego, panami Zdzisławem Michalskim (kawalerem Orderu Virtuti Militari, żołnierzem batalionu Miotła w zgrupowaniu Radosława) i panem Wojciechem Cygańskim (żołnierzem zgrupowania mjr. Włodzimierza Zawadzkiego „Bartkiewicza”, łącznikiem kpt./mjr. Bolesława Kontryma „Żmudzina” ). Kameralne, domowe spotkanie z żyjącymi świadkami i uczestnikami historycznych wydarzeń pokazało związek między pokoleniami, uświadomiło, jak różne mogą być koleje losu rówieśników w tym samym czasie ale w różnych miejscach a także nastolatków w różnych czasach. Jak wpływa historia na nas wszystkich? Co zawdzięczamy naszym przodkom? Jak pomóc tym, którzy z racji wieku coraz gorzej radzą sobie w codziennych czynnościach?

Trzecie działanie to interaktywne zwiedzanie Niewidzialnej Wystawy oraz zajęcia z niewidomymi przewodnikami „Zaufaj w ciemno”. Uczniowie klasy IB uczestniczyli w nich 6 marca 2012 roku, wcześniej takie doświadczenie przeżyli członkowie Klubu Miłośników Nauki, prowadzonego przez nauczycielkę biologii i chemii Jadwigę Grużdź.
Czego się dowiedzieliśmy? Jak to jest żyć bez wzroku. Jak posługiwać się przedmiotami codziennego użytku w całkowitej ciemności. Jak pozostałe zmysły (dotyku, zapachu, smaku, słuchu) rekompensują wzrok. Jak poruszać się na ulicy, a jak w mieszkaniu, kiedy się nic nie widzi. Jak czytać i jak poznawać świat będąc niewidomym.
Ekstremalne, głębokie przeżycie. Po 2 godzinach zajęć wyszliśmy oszołomieni i zmienieni.

Czwartym zadaniem uczniów klasy Ib było przygotowanie sesji plakatowej dotyczącej chorób rzadkich. Powstało kilkanaście wartościowych prac informujących o takich schorzeniach i o problemach, z jakimi borykają się chorujące na nie dzieci i młodzież oraz ich rodziny, o możliwościach udzielania im pomocy, działaniach na ich rzecz. Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich jest obchodzony w specjalny dzień, przypadający raz na cztery lata czyli 29 lutego.Sesja odbyła się w dniu 20 marca 2012, kiedy to na zebraniach, szkoleniu i dniu otwartym spotkali się rodzice uczniów całego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika (Gimnazjum i Szkoły Podstawowej). W trakcie sesji gimnazjaliści rozdawali ulotki z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz swojej  rówieśniczki Elizy Banickiej, zmagającej się z chorobą Niemanna – Picka typ C.

Przed nami jeszcze jedno zadanie w tym roku szkolnym, mające nam pokazać, jak piękny jest nasz wspólny świat i że wszystko na nim jest dla nas wszystkich, bez wyjątków! I tylko niektórym trzeba troszkę pomoc, by mogli w pełni uczestniczyć w życiu. Tak więc „otwórz oczy” i działaj!
Moim wychowankom z klasy IB serdecznie dziekuję za zaangażowanie i pomoc w   
realizowaniu zadań Programu Wychowawczego.

Jadwiga Grużdź
adres tej wiadomości: www.nowawies.pl/news.php?id=2383