www.nowawies.pl

:: Kolejna pracownia komputerowa w naszej szkole!!!
Artykuł dodany przez: Arek (2008-10-03 21:35:11)

W ramach projektu: "Pracownie internetowe dla szkół" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi powstała kolejna, supernowoczesna pracownia komputerowa. Dzięki środkom uzyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy 10 + 1 stanowisk komputerowch dla ucznia i nauczyciela (jednostka centralna z monitorem), wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner i drukarka), projektor multimedialny i laptop dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem systemowym i multimedialnym.
Jest to już trzecia pracownia uzyskana z funduszy UE.

Specyfikacja ilościowa:
- 10 komputerów w typu PC
- 1 drukarki laserowa
- 1 skaner
- 1 komputer przenośny laptop
- 1 rzutnik multimedialny
- 1 serwer
- 1 switch
Wszystkie komputery posiadają system operacyjny
Windows Vista Buisness i pakiet Office 2007

Nasza szkoła już trzykrotnie otrzymała nowoczesne pracownie komputerowe z Multimedialnym Centrum Informacyjnym ze środków Unii Europejskiej w ramach dwóch edycji projektu realizowanego przez MEN, współfinansowanego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.

Szczególne podziękowania należą się p. dyrektor Ewie Dymurze za przygotowanie techniczne i administracyjne szkoły oraz nauczycielowi informatyki p. Arkadiuszowi Młyńskiemu, za opracowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Europejski Fundusz Społeczny, stworzony w 1957 roku, jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej służącym do inwestowania w kapitał ludzki. Wspiera zatrudnienie, pomaga zdobywać lepsze wykształcenie oraz umiejętności co zwiększa szanse na rynku pracy.
adres tego artykułu: www.nowawies.pl/articles.php?id=18